Informacja o darowiznach za 2022 rok

Klub LITS MEBLE ANDERS ŻYWIEC informuję, że kwota otrzymanych w 2022 roku darowizn , przeznaczonych na działalność statutową, wynosi 26 460,64