Program zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców realizowanych przez partnerów projektu na ich obiektach dla dzieci i młodzieży, seniorów”w ramach realizacji Projektu „SMART ŻYWIEC – (r) ewolucja finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego  EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.