Informacja o darowiznach za 2023 rok

Klub LITS MEBLE ANDERS ŻYWIEC informuję, że kwota otrzymanych w 2023 w roku darowizn , przeznaczonych na działalność statutową, wynosi 36 255,11 zł. Kwota ta została przeznaczona na bieżącą działalność statutowa klubu.